Međunarodni podgorički sajam knjiga i obrazovanja

Početak » Program » Pobjeda: „Austrougarske tvrđave u Crnoj Gori“

Pobjeda: „Austrougarske tvrđave u Crnoj Gori“

https://pgsajamknjiga.files.wordpress.com/2016/04/volcano.jpg

Autor fotografija: Radoje Jovanović