Međunarodni podgorički sajam knjiga i obrazovanja

Home » Gosti » Sajamski razgovori: estetika televizije i novih medija

Sajamski razgovori: estetika televizije i novih medija

https://pgsajamknjiga.files.wordpress.com/2016/04/volcano.jpg

Autor fotografija: Radoje Jovanović

%d bloggers like this: