Međunarodni podgorički sajam knjiga i obrazovanja

Home » Gosti » GOST SAJMA: ZAVOD ZA UDŽBENIKE I NASTAVNA SREDSTVA

GOST SAJMA: ZAVOD ZA UDŽBENIKE I NASTAVNA SREDSTVA

https://pgsajamknjiga.files.wordpress.com/2016/04/volcano.jpg

zunsOsnovna djelatnost Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva Podgorica je pripremanje i izdavanje udžbenika i drugih nastavnih sredstava za predškolsko vaspitanje i obrazovanje, osnovno obrazovanje i vaspitanje, gimnazije i djecu sa posebnim obrazovnim potrebama, izdavanje publikacija i informativnih glasila za potrebe prosvjete i izdavanje priručne literature za učenike i nastavnike.

U okviru Sajma, oni će na Sajmu predstaviti sljedeće autore:

 

-SVETLANA ČABARKAPA:  Poetika načela romana Uvod u drugi život (ponedjeljak, 09.05. u 17h);

-NENAD VUJADINOVIĆ:  Zovem se Vil (utorak, 10.05. u 17h);

-VANJA VUKOVIĆ: Evropa u crnogorskim udžbenicima 1645 – 2012 (srijeda, 11.05. u 17h);

-RADOVAN DAMJANOVIĆ: Leksikon ličnosti crnogorske (četvrtak, 12.05. u 17h);

-DUBRAVKA DRAKIĆ – radionica (četvrtak, 12.05. u 13h);

-Izložba 87 ilustracija inspirisanih  umjetničkim tekstovima  – svakog dana na Sajmu.

%d bloggers like this: