Međunarodni podgorički sajam knjiga i obrazovanja

Home » Uncategorized » PROGRAM ZA ČETVRTAK,12.05.

PROGRAM ZA ČETVRTAK,12.05.

https://pgsajamknjiga.files.wordpress.com/2016/04/volcano.jpg
  •      Dječiji kutak – IDEA ČITA – obilazak Sajma, čas književnosti sa Žarkom Žapcem, gledanje čeških crtanig filmova (11h-13h); 
  •       Predstavljanje škole: Gimnazija „Stojan Cerović“, Nikšić (13h-14h);
  • Predstavljanje škole: Srednja građevinsko-geodetska škola „Inž. Marko Radević“ (14h-15h);
  • Panel Ministarstva prosvjete: Preduzetništvo – koncept međupredmetnih tema (15h-16h);
  • Predstavljanje škole: Gimnazija „Slobodan Škerović“, Podgorica (16h-17h);
  • ZUNS: dr Dragutin Papović, autor (17h-18h);
  • Književni sat: Slave Đorđo Dimoski, mod. Goran Samardžić (18h-19h);
  • Književni sat: Vule Žurić, mod. Jelena Nelević Martinović (19h-20h);
  • Književni sat: Goran Samardžić, mod. Sonja Živaljević (20h-21h);
%d bloggers like this: