Međunarodni podgorički sajam knjiga i obrazovanja

Home » Uncategorized » TREĆI DAN SAJMA: ODRŽANA RADIONICA O POSLOVNOJ KOMUNIKACIJI

TREĆI DAN SAJMA: ODRŽANA RADIONICA O POSLOVNOJ KOMUNIKACIJI

https://pgsajamknjiga.files.wordpress.com/2016/04/volcano.jpg

MLADI INFOTrećeg sajamskog dana održana je radionica o komunikaciji za zaposlene u organizaciji NVO Mladiinfo Montenegro. Radionica je, kako je istaknuto, imala za cilj da pomogne svima zainteresovanima da dodatno razviju različite vještine uspješne komunikacije, da se upoznaju sa različitim načinima slušanja koji omogućavaju uspješniji dijalog, te da detektuju osnovne probleme i greške koje se javljaju prije svega u poslovnoj komunikaciji.

U okviru radionice demonstrirane su različite „komunikativne zamke“, greške koje najčešće pravimo u komunikaciji, te različita sredstva (verbalna i bihejvioralna) koja mogu biti od koristi u izbjegavanju različitih nesporazuma u poslovnom kontekstu.

MLADI INFO 2

 

NVO Mladiinfo Montenegro osnovana je 2011. godine i za cilj svog djelovanja ima pospješivanje aktivnog učešća  mladih u društvu kao i podizanje društvene svijesti o pitanjima i problemima koji se tiču mladih. U okviru radionice bilo je riječi i budućim aktivnostima ove NVO,  među kojima su istaknuti ljetnji kampovi u Prčanju i Sutomoru.

%d bloggers like this: