Međunarodni podgorički sajam knjiga i obrazovanja

Home » Uncategorized » PREDSTAVLJANJE DRAMA NATAŠE NELEVIĆ

PREDSTAVLJANJE DRAMA NATAŠE NELEVIĆ

https://pgsajamknjiga.files.wordpress.com/2016/04/volcano.jpg

NATASA4

U okviru 12. Međunarodnog podgoričkog sajma knjiga i obrazovanja predstavljena je zbirka dramskih tekstova Nataše Nelević u izdanju Nove knjige.

„Ovi tekstovi impliciraju mnogo širu problematiku od tzv. ženskih tema. Ona širi opseg tema. Jaja jesu tekst iz koga se, na neki način, razlivaju i ideje i motivi i teme i prelivaju na ova dva ostala teksta. U samom tekstu Jaja, za razliku od na primjer Prevlake, nemamo nikakvo istorijsko referiranje, nego jednu vrstu rekvizitarijuma opsesivnih tema koje Nataša Nelević provlači kroz svoje dramske tekstove. U dramama Nataše Nelević pravi se jedna vrsta problematizacije između muških opsesivnih tema, muškog diskursa koji se kreće u zoni velikih naracija, i s druge strane, onog što bi trebalo da karakteriše zonu ženskog pisma: intimnog, privatnog, emotivnog. U ova dva teksta autorka proširuje priču tog antagonizma“, rekao je Marinko Vorgić, književni kritičar i publicista.

NATASA3

 

„Drama Jaja je priča o nasljeđu bola. Crvene čarape, bijeli kreč je takođe priča o nasljeđu, ali nasljeđu krivice, očinskom nasljeđu. Ono što je meni fascinantno u ovom tekstu je  vrlo interesantna podjela uloga: likovi u ovoj drami su otac, majka, kćer, isljednici, prva ljubav i najbolja drugarica. Otac je taj koji je u kontekstu nasljeđa krivice jer je bio primoran da na Golom otoku ocinkari jednog robijaša u lovu za sopstveni život. To je trougao u kome se odvija sva ta drama preispitivanja krivice: da li se krivica nasljeđuje na jednom dubljem psihološkom, pa i na metafizičkom planu. Prva ljubav i najbolja drugarica pokušavaju da relaksiraju tu problematiku krivice“, kazao je Vorgić.

NATASA

„Iako je Nataša feministica, ja odbijam da Natašine dramske tekstove čitam u feminističkom ključu. Natašini tekstovi su prvorazredni dramski tekstovi:  oni su sjajni. Ja sasvim lako mogu zamisliti da autorka nije autorka nego autor. Nataša uspijeva da opsežno teorijsko znanje iz književnosti i istorijsku osviješćenost tako uspješno transponuje u dramske situacije. Ovi tekstovi nose ozbiljno nasljeđe visokog modernizma, ali sadrže i motive postmodernizma, poput fragmentiranosti. Lišeni tradicionalnog teatarskog mobilijara, svedeni na prizore, ovi tektovi su izuzetno iznutra dramatični“, rekla je Božena Jelušić, profesorica književnosti i književna kritičarka.

%d bloggers like this: