Međunarodni podgorički sajam knjiga i obrazovanja

Home » Gosti » Nacionalna biblioteka Crne Gore Đurđe Crnojević

Nacionalna biblioteka Crne Gore Đurđe Crnojević

https://pgsajamknjiga.files.wordpress.com/2016/04/volcano.jpg

Na 13. medjunarodnom podgorickom sajmu knjiga i obrazovanja, predstavila nam se Nacionalna biblioteka Crne Gore Đurđe Crnojević. Održan je okrugli sto natemu „Crnogorsko bibliotekarstvo, stanje i perspektive“

Direktor Nacionalne biblioteke Bogić Rakočević, pozdravio je učesnike i najavio i u buduće organizovanje sličnih skupova koji bi trebali da pomognu u rešavanju aktuelnih problema u bibliotekarskoj delatnosti.

Osim njega na ogruglom stolu su govorili Dragica Lompar-pomoćnica direktora NBCG o sticanju stručnih kompetencija u bibliotekarstvu odnosno o lošim rezultatima trenutnog načina organizovanja stručnog ispita za bibliotekare.

Đina Bajčeta direktorica biblioteke u Pljevljima predstavila je svoju biblioteku kao i aktuelne projekte naročito ističući rad sa korisnicima na seoskom područjima.

Marija Starčević, direktorica kulturnog centra Kotor, govorila je o statusu biblioteka u sastavu kulturnih centara, prepoznajući i neke pozitivne strane kada je finansiranje biblioteka u pitanju.

Ardita Rama, iz Ulcinjske biblioteke, predstavila je delatnost svoje ustanove a naročito najnovije programe koji se realizuju u saradnji sa NVO sektorom a namenjeni su mladima.

Edin Smajlović iz Bijelog Polja, u svom izlaganju je naglasio potrebu saradnje sa bibliotekama u regionu i Evropi i učestvovanje na naučnim skupovima kao zanačajan vid edukacije crnogorskih bibliotekara.

Svi učesnici su saglasni da je potrebno što češće otvarati javne tribine na ovu temu kako bi biblotekarska delatnost postala što vidljivija u našem društvu.

%d bloggers like this: