Međunarodni podgorički sajam knjiga i obrazovanja

Home » Gosti » Promocija knjige razgovora sa Milošem Crnjanskim “Ispunio sam svoju sudbinu” – Dr. Zoran Avramović

Promocija knjige razgovora sa Milošem Crnjanskim “Ispunio sam svoju sudbinu” – Dr. Zoran Avramović

https://pgsajamknjiga.files.wordpress.com/2016/04/volcano.jpg

Drugog sajamskog dana održano je predstavljanje knjige Miloša Crnjanskog Ispunio sam svoju sudbinu u izdanju izdavačke kuće „Štampar Makarije“ iz Beograda. O knjizi su govorili prof. dr Zoran Avramović, priređivač ovog izdanja i Radomir Uljarević, izdavač.
„Ispunio sam svoju sudbinu Miloša Crnjanskog je knjiga razgovora za novine koje je Crnjanski davao od 1955 do 1978 godine. Knjiga sadrži trideset tri razgovora. Može se govoriti o dvije sudbine Crnjanskog: o političkoj i književnoj. Političku sudbinu Crnjanskog obilježava njegov idejno-politički angažman između dva svjetska rata u Kraljevini Jugoslaviji. Druga etapa obuhvata njegov život u emigraciji u Engleskoj od 1941. do 1965. godine. Za teoriju književnosti zanimljivo je pitanje kako je Crnjanski uspio u teškim životnim uslovima da ostvari svoje veliki knjižno djelo. Taj njegov politički angažman je u dobroj mjeri uticao i na neka tumačenja njegovog književnog djela od strane tzv. književne ljevice ali i takva politička kritika nije uspela da umanji vrijednost njegovog djela. U ovom književnoj sudbini važno je pitanje kako se tumačilo njegovo djelo, kakav je bio njegov odnos prema književnoj tradiciji i inostranoj književnosti i najzad kakav je bio odnos politike i književnosti u njegovom životu“, kazao je dr Avramović govoreći o ovom značajnom izdanju.

%d bloggers like this: