Međunarodni podgorički sajam knjiga i obrazovanja

Home » Gosti » Predstavljanje zbirke pjesama “Album za prognane” – Rebeka Čilović

Predstavljanje zbirke pjesama “Album za prognane” – Rebeka Čilović

https://pgsajamknjiga.files.wordpress.com/2016/04/volcano.jpg

Petog dana održavanja 13. Međunarodnog podgoričkog sajma knjiga i obrazovanja predstavljena je zbirka poezije Rebeke Čilović Album za prognane. Moderator je Milena Bubanja-Obradović.
„Zbirka je izašla prošle godine u izdanju Ratkovićevih večeri poezije, a prevedena je na engleski i mađarski jezik. Potraga za identitetom centralna je tema ove zbirke koja se sastoji iz svije cjeline. Album za prognane bavi se ženom jer ga žena i piše“, kazala je autorka.
„Otvorena prema različitim poetskim iskustvima, suverena u ritmu, razigrana, Rebeka Čilovićdonosi teme, slike, prelome i paradokse koji se kristališu. Snaga mladosti i zrelost pjesničke naivnosti dva su vodiča za kojima krenuše strofe, nalik na stope. Na tom putu, poželimo sreću Rebeki Čilović“, zapisao je pjensik Enes Halilović u pogovoru ovom pjesničkom izdanju.

%d bloggers like this: