Međunarodni podgorički sajam knjiga i obrazovanja

Home » Gosti » “Centar mog svijeta” – Obrad Nenezić

“Centar mog svijeta” – Obrad Nenezić

https://pgsajamknjiga.files.wordpress.com/2016/04/volcano.jpg

Šestog sajamskog dana predstavljena je poetska zbirka Centar mog svijeta Obrada Nenezića. Sa autorom je razgovarala Jelena Krsmanović.
„Sa ovom knjigom sam završio ono što sam sanjao kao dječak, kao tinejdžer i kao student dramaturgije. Eto, dosanjao sam taj san“, kazao je autor. Ova zbirka izašla je u itdanju Izdavačke kuće Nova knjiga, a korice su rad Irene Milačić, dok je pogovor napisao Goran Radojičić.
„Svijet poezije Obrada Nenezića počiva na angažovanosti, tihoj i nenametlјivoj, i tu angažovanost, da bi se razumjela, treba pažlјivo analizirati i adekvatno percipirati. Nije angažovanost ovog tipa ni na koji način bliska onoj koja je propagirala određenu ideološku matricu. Opet, kod Nenezića ne pronalazimo ni onaj uskoedukativni odnos prema čitaocu. On nas ne podučava. Angažovanost u modernoj poeziji podrazumijeva sasvim drugačiji pristup čitaocu. Nenezić se, stoga, kroz poeziju, kao uostalom i u cjelokupnom opusu bavi jedinkom. Sa izuzetkom lјubavnu poezije, to je najčešće izgublјena spodoba koja luta u vjekovima koji su prošli i onima koji dolaze, čiji su moralni i estetski kriterijumi problematični, i koja zaboravlјa pritom, da sadašnjost neumitno teče, da su joj dani odbrojani, i da je duhovno i moralno ono čime se treba okititi“, zapisao je Radojičić u pogovoru.

%d bloggers like this: