Međunarodni podgorički sajam knjiga i obrazovanja

Home » Promocije knjiga » Predstavljanje udžbenika crnogorskog jezika za strance Zavoda za udžbenike iz PG

Predstavljanje udžbenika crnogorskog jezika za strance Zavoda za udžbenike iz PG

https://pgsajamknjiga.files.wordpress.com/2016/04/volcano.jpg

Osmog dana održavnja 13. Međunarodnog podgoričkog sajma knjiga i obrazovanja predstavljeno je izdanja udžbeničkih kompleta Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva iz Podgorice Govorimo crnogorski A1 i A2.

„Ovaj veoma značajan projekat je zaokružio deceniju od 2007. godine, kada je Ustavom proglašen crnogorski jezik i kada se nakon toga stekao uslov da se radi pravopis i gramatika crnogorskog jezika. Nakon toga je nastao i Institut za crnogorski jezik koji je kasnije prerastao u Faultet za crnogorski jezik, a na Filološkom fakultetu u Nikišiću otovrena je katedra za crnogorski jezik. Logični sljedom Zavod je izdavao udžbeničku literaturu“, kazala je T Lida Vukmanović Tabaš, urednica ovih izdanja i predstavila je publikacije iz ciklusa udžbenika crnogorskog jezika za strance.
Prof. dr Miloš Krivokapić, koji je, kako je kazala Tabaš, držao nastavu crnogorskog jezika strancima i bio jedan od recenzenata ovog udžbenika, istakao je brojne prednosti ovih izdanja i ukazao na njihovu usaglašenost sa savremenom metodikom, budući da podstiču učenike na samostalan rad uz pružanje obilje potrebnih informacija.
„Sadržaj tekstova je usaglašen sa uobičajenim životnim situacijama kakao bi polaznici mogli da ga povežu sa ličnim iskustvom i bolje usvoje jezička znanja“, istakao je Krivokapić.

%d bloggers like this: