Međunarodni podgorički sajam knjiga i obrazovanja

Home » Uncategorized » NB “ĐURĐE CRNOJEVIĆ” PROMOCIJA: “CRNOGORSKI BIOGRAFSKI LEKSIKION” TOM 1 CRNOGORSKO PRIMORJE

NB “ĐURĐE CRNOJEVIĆ” PROMOCIJA: “CRNOGORSKI BIOGRAFSKI LEKSIKION” TOM 1 CRNOGORSKO PRIMORJE

https://pgsajamknjiga.files.wordpress.com/2016/04/volcano.jpg

Na Sajmu knjiga danas je predstavljena i knjiga „Crnogorski biogradski leksikon, Tom 1 Crnogorsko
primorje. Autori su mr Dragica Lompar i Branislav Borilović. O izdanju su govorili prof.dr Šerbo
Rastoder, mr sc. Ivan Jovović i doc. dr Srđa Martinović.

Koautorska radnja Branka Borilovića i Dragice Lompar predstavlja ozbiljno štivo o ličnostima čiji je životni
put i radni angažman katkad incidentalno, a u najvećem broju slučajeva neodvojivo povezan sa
jednom geografskom cjelinom, koja ima veliko značenje za ukupni crnogorski kulturni identitet. Riječ
je o studioznom pristupu i obradi difuzne građe na osnovu koje je izvršena interpretacija 1200 kratkih
životopisa ličnosti sa Crnogorskog primorja“, kazao je mr sc. Ivan Jovović.

„Pred nama je vanredan poduhvat nesumnjivo vrijedan pažnje stručne i laičke javnosti. Autori nam
donose čitav mozaik interesantnih ličnosti koje su stvarale u različitim periodima“, kazao je Srđa
Martinović. Knjiga je izašla u izdanju Ministarstva kulture Crne Gore i Nacionalne biblioteke “Đurđe Crnojević” sa Cetinja.

%d bloggers like this: