Međunarodni podgorički sajam knjiga i obrazovanja

Home » Press » Panel: Da li nam je feminizam još potreban

Panel: Da li nam je feminizam još potreban

https://pgsajamknjiga.files.wordpress.com/2016/04/volcano.jpg

Autor fotografija: Radoje Jovanović

%d bloggers like this: