Upoznajte sajamske rezidente

  • 2 May 2012

Bojan Lalović rođen je 1989. godine u Sarajevu. Student je treće godine Pravnog fakulteta u Podgorici. Na Radio Tivtu radio je kao tonac i voditelj emisije Teen Code. Učestvovao je u organizovanju FIKUS-a (Festival Interaktivnog KUlturnog Sagorijevanja), bio polaznik Škole demokratije u organizaciji Centra za građevinsko obrazovanje, zatim omladinski trener na radnom kampu na Rijeci Crnojevića, itd. Kao predstavnik Crne Gore, učestvovao je na putovanju koz Evropu “We Are Europeans“ u organizaciji Robert Schuman fondacije. Trenutno pohađa i radionicu kreativnog pisanja u Američkom uglu koju vodi prof. dr Susan E. Gunter.

Kontakt: lalovicbojan@yahoo.com

Đuro Radosavović rođen je u Titogradu 24. marta 1986.godine, a živi u Podgorici. Studirao je na Institutu za strane jezike u Podgorici, smjer engleski i francuski jezik. Godine 2008. kao pobjednik na konkursu Francuskog kulturnog centra putuje na 61. filmski festival u Kanu, gdje je i prikazan njegov kratki film. Kratke priče objavljivao je u časopisu ARS. Izdavačka kuća iz Beograda „Čarobna knjiga” objavila je njegov roman Budva, bagra i blud koji je predstavljen na sajmu knjiga u Beogradu 2011. godine. Piše kolumnu pod nazivom „Kosmos ispod sača” za dodatak ART u dnevnim novinama Vijesti.

Kontakt: djuro.dos@gmail.com

Mirjana Živanović je rođena 08. 04. 1985. godine u Baru. Diplomirala je na Studijskom programu za engleski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu u Nikšiću, gdje je trenutno pred odbranom magistarkog rada. Stvaralaštvo Semjuela Beketa u fokusu je njenog interesovanja. Do sada je na stručnim konferencijama izlagala radove: Dystopia in the Works of George Orwell and Pink Floyd i Beckett and the Meaning. Njeni radovi i poezija objavljivani su u časopisu Joungler u Luizijani, SAD, studentskom časopisu Timing i Studentskom tribuneu. Prevodila je dio temata o engleskoj Nobelovki Doris Lesing za časopis ARS.

Kontakt: Grief85@gmail.com

Nikola Tomić je student Pravnog fakulteta u Podgorici. U srednjoj školi se bavio glumom. Sa kolegom iz klupe napisao je i jednu dramu – polusatnu kritiku zamišljene Platonove države, koju su sa oduševljenjem prihvatila djeca i pojedini profesori. Pacifista je, idealista, nosilac izuzetnog humora i altruista.

Kontakt: nikoladztomic@gmail.com