Gost sajma: Ibrahim Spahić

  • 2 May 2014

ibrahim spahicIbrahim Spahić je bosanskohercegovačkiintelektualacknjiževnikpjesnik, osnivač i direktor najvećeg festivala u Bosni i Hercegovini – Internacionalni festival Sarajevska Zima, i kao volonter, predsjedava “Međunarodnim centrom za mir”, “Udruženjem izdavača i knjižara BiH” te “Kućom Evrope Sarajevo”. Pokretač je projekta “Sarajevo – kulturni centar Evrope 93/94”. Koordinator projekta “Sarajevo, Prvi interkulturalni grad Vijeć Evrope 2003/2004”. Osnivač je izdavačke kuće IPC (urednik i izdavač oko 200 naslova), raniji izdavač i glavni i odgovorni urednik časopisa za ljudska pravaWHY. Dvanaest godina je bio suizdavač časopisa za filozofska pitanja Dijalog. U periodu od 1997. do 2001. godine bio je predsjednik Upravnog odbora Narodnog pozorišta u Sarajevu, član Savjeta BH Pressa, član Savjeta Festivala MESS, predsjednik Asocijacije Collegium artisticum (Austrijska kuća), Poetika prostora, IO Građanskog foruma i osnivač i kopredsjednik prvog Eko pokreta “Skakavac”, i izdavač časopisa “Eko oko”. Pokrenuo je aktivnosti i za prvi Međunarodni konkurs u BiH za Concert Hall 1999. i izgradnju Concert Halla na Marijin-Dvoru koji je u Regulacionom planu Sarajeva. Autor je radova iz oblasti vanjske politike i ljudskih prava, kulture i umjetnosti. Učesnik je mnogih međunarodnih kulturnih i naučnih konferencija i kongresa. Organizator je “workshopova”, međunarodnih seminara te je gostovao kao predavač na mnogobrojnim tribinama. Član je Izvršnog komiteta Evropske Asocijacije Festivala (EFA). Predsjednik je Upravnog odbora Kulturnog foruma BiH i član IK Evropskog kulturnog foruma i Izvršnog komiteta BJCEM. Počasni je član PEN centra Bosne i Hercegovine i Društva arhitekata Sarajeva. Predsjednik je Fondacije Kulin ban. Osnivač je međunarodnog kluba “LIONS” Sarajevo i njegov prvi predsjednik 1997. godine.

Dobitnik je nagrade za kulturnu saradnju Sjever-Jug Maroko, Zlatne povelje za humanizam (Međunarodne lige humanista), medalje «Juan Miro» (UNESCO), nagrade “Tartuffo per Pace” (Italija), nagrade za upravljanje u oblasti kulture (New York), specijalnog priznanja za rad na odbrani ljudskog i umjetničkog digniteta (Taormina), 9 zmajeva za razvoj kulturnih veza Južne Koreje i BiH, nagrade grada Antverpena, kulturnog centra Evrope 1993, specijalne nagrade Asocijacije za kulturu L’eta verde (Italija), spomen plakete Grada Sarajeva, Menadžer godine 2007. u oblasti kulture za jugoistočnu i srednju Evropu, Plakete Kantona Sarajeva, Orden Vitez književnosti i umjetnosti Republike Francuske, Plakete BH foruma Perspektive za razvoj demokracije i civilnog društva, Plakete Kantona Sarajevo 2009, Šestoaprilske nagrade grada Sarajeva 2010, Počasni je građanin italijanskog grada Montorio Al Vomano.