Intenziviranje zastupljenosti UCG na podgoričkom sajmu

  • 13 May 2022

Najavljujući intenzivniju saradnju Univerziteta Crne Gore sa Međunarodnim podgoričkim sajmom knjiga i obrazovanja i učešće na narednim sajamskim izdanjima, prof.dr Rajka Glušica, izrazila je nadu da će izdavačka djelatnost Institucije na čijem je čelu, u narednim izdanjima sajma biti zastupljenija u većem obimu, sa većim brojem tematskih štandova univerzitetskih jedinica, koje će pod okriljem i uz podršku UCG nastupati samostalno.

-Sajam knjiga je za svaku sredinu i svaki kulturni ambijent izuzetno značajan događaj, a Univerzitet Crne Gore od samog početka rado sarađuje sa sajmom u Podgorici, budući da je naša izdavačka djelatnost vrlo prijemčiva i široj publici od one za koju se pretpostavlja da joj je prvenstveno namijenjena. Proširenje obima te naše saradnje, najvećim dijelom direktno zavisi i od obima naše buduće izdavačke produkcije“, kazala je Glušica istakla je prilikom posjete sajmu, izražavajući zadovoljstvo posjećenošću štandova UCG.   

„Jako smo zadovoljni sa ova tri štanda na kojima su naša izdanja.To je jedan veliki centralni, na kome je univerzitetska biblioteka izložila svoja izdanja, zatim Mašinski fakultet i Istorijski institut rade na svojim štandovima punom parom. Riječ je o odličnim izdanjima, našoj izdavačkoj produkciji u protekle dvije godine. Nadam se da ćemo u narednim godinama imati veću produkciju, pa i više štandova a nadamo se i da će nam u tom smislu ovaj sajam izlaziti u susret“, istakla prof.dr Rajka Glušica.

Profesor Igor Lakić istakao je prilikom posjete 16.Međunarodnom podgoričkom sajmu knjiga i obrazovanja, da postoji organska povezanost Filološkog fakulteta i sajma knjjiga.

-Po prirodi svoje orijentacije ka književnosti i jeziku, Filološki fakultet povezan je sa Sajmom knjiga na jedan specifičan način. Ubuduće, sa možda malo decentralizovanijom politikom izdavaštva UCG, možemo očekivati i samostalne izdavačke poduhvate univerzitetskih jedinica”, istakao je Lakić.