„Istina“ Marijane Šundić na Sajmu u Podgorici

  • 10 May 2022

Roman prvijenac Marijane Šundić, nazvan“Istina”, ovogodišnje izdanje je „Obodskog slova“ i „Štampara Makarija“ i u njemu nam autorka  postavlja pitanje -,,Kako bi izgledao život ako bi ljudi mogli da čitaju misli jedni drugima? Da li bi ljubav uopšte postojala?“

„Istina”, je psihološki roman o partnerskim odnosima u modernom dobu i neosjetno, postaje slika svijeta i na Istoku i Zapadu.

O romanu je govorila pjesnikinja Stanka Rađenović,istakavši da je roman mlade autorke slojevito djelo, u kome se mlada autorka bavi širokim spektrom tema, među kojima je i tema vremena, osjećanja i moralnih kategrija.

– Jedna od autorkinih ideja vodilja je da, ako je vrijeme iluzija, konstanta je Istina. To je uz mnoge druge, tema koja nas često opsijeda. Ovdje je riječ je o dnevničkim zapisima u 22 poglavlja i ti zapisi obuhvataju veliki raspon vremena, ali je roman ipak na neki način kratak.“, kazala je Rađenović.

 Autorka, Marijana Šundić je istakla da je istina, prvenstveno u smislu one iskrenosti prema sebi, načelo u skladu sa kojim želi da živi.

-Moj roman zapravo govori o tome, da treba živjeti, živjeti svaki trenutak, svaki dan kao zaseban život. Svaki dan je jedan novi život, a mi stalno nešto čekamo“, istakla je mlada autorka navodeći da je uzore za pisanje tražila i pronašla u ruskim klasicima, najprije u Dostojevskom.

Autorka je naglasila da je njen roman prvijenac posvetila

roditeljima, koji su, kako je rekla- njen „vjetar u leđa“.

“Knjiga je napisana iz ljubavi i posvećena je mojim roditeljima.

Obzirom da im se nikada neću moći zahvaliti za sve što pružaju i što

jesu, ovo je najmanje što mogu.”, napisala je autorka Marijana

Šundić.