Jubilej i monografija Biblioteke za slijepe

  • 12 May 2022

Monografija “Naša priča” autora Zorana Poleksića, koja je
posvećena Biblioteci za slijepe Crne Gore i objavljena povodom 15
godina trajanja te ustanove (čije su knjige namijenjene osobama bez
i sa oštećenjem vida,ali i svim korisnicima audio knjige),
predstavljena je 11. maja na 16. Međunarodnom podgoričkom
sajmu knjiga i obrazovanja.
Govoreći na promociji monografije, Poleksić je kazao da je “Naša
priča” prva knjiga na prostoru bivše Jugoslavije koja opisuje
djelatnost, status i razvoj rada neke republičke biblioteke
namijenjene korisnicima sa oštećenim vidom.
Knjiga je nastala u posebno teškim okolnostima pandemije korona
virusa, naglašavajući da je imao nimalo zadatak i da je trebalo
pročitati na stotine i stotine stranica, a selektovati tek nekoliko.
-Ovo je poseban poduhvat ne samo u državama regiona radi
uporednog iskustva, već i u Sjedinjenim Američkim Državama i
Engleskoj, nekim dalekim savremenim državama gdje je svijest o
potrebama čitalaca sa oštećenim vidom bila prisutna još u prošlom
vijeku”, rekao je Poleksić.
Predsjednik Savjeta Biblioteke Zdravko Vukčević, kazao da je
Poleksićeva knjiga pomalo neobičnog naslova.
-U hronološkom opsegu o kojem govori, ona i jeste dručija. To je
jedna nesvakidašnje uspješna priča o instituciji koja za prethodnih
15 godina bilježila veliki rast”, rekao je Vukčević.

Direktor Biblioteke za slijepe Crne Gore Božidar Denda, izrazio je
zadovoljstvo što je Biblioteka gost na sajmu, na kome ima i svoj
štand, na kome se promovišu audio izdanja, koja kako je rekao, nisu
namijenjena samo slabovidim osobama.
-Poleksić je duboko i suštinski doprinio ovoj našoj misiji”, kazao je
Denda i naveo da Biblioteka ima knjižni fond od 23.500 bibliotečkih
jedinica i trenutno 730 korisnika.
Ukupan broj korisnika u ovih 15 godina je preko 800 u zemlji I
inostranstvu. Za ovo vrijeme Biblioteka je na korišćenje ustupila
oko 130.000 publikacija kroz sve raspoložive servise.
On je saopštio da Biblioteka u pristupačnim formatima objavljuje
oko 1.100 knjiga u audio formi, kao i 150 publikacija na Brajevom
pismu.