PROGRAM ZA PETAK, 12. maj

  • 10 May 2023

11:00h – JPU Đina Vrbica – Promocija vaspitno-obrazovnog rada

13:00h –  AUTOR: Milan Stanišić (CG), zbirka poezije O trenutku. U trenucima. JU Narodna Biblioteka Budve,moderatori: Natalija Đaletić i Stanka Stanojević

14:00 h – AUTOR:Blagoje Baković(CG), poezija

15:00h – Online predstavljanje monografskog izdanja Grička vješticaViše od stripa, autora Andrije Maurovića, Učesnici: Alija Balta (BiH), Midhat Ajanović (Švedska), Zoran Đukanović (Holandija)

16:00h – Promocija sabranih djela Mahmuda Derviša, govori: prevodilac Džemo Redžematović, Ambasada Države Palestine

17:00h –  Biblioteka „Đurđe Crnojević“, predstavljanje  knjige „Bibliografija crnogorskih personalnih bibliografija“, autora Milorada Milovića. moderatorka: Slavica Glendža

18:00h – Live video podcast Interakcije – predstavljanje svijeta umjetničkih profesija (u InterAkciji sa publikom), Fakultet dramskih umjetnosti, učesnici: vanr. prof. Dubravka Drakić, doc. dr Sara Vujošević, red. prof. Sehad Čekić, dr Jelena Mišeljić vanr. prof. Janko Ljumović, vanr. prof. dr Vuk Vuković, red. prof. dr Nikola Vukčević, red. prof. Marija Perović, doc. Aleksandar Radunović. doc. Jovana Bojović, red. prof. Petar Pejaković, Lidija Dedović

19:00h – AUTOR: Đorđe Matić (SRB), Niotkuda s ljubavlju, moderatorka Jelena Krsmanović

20:00h – AUTOR: Muharem Bazdulj (BiH): Hronika preokreta, moderatorka: Ksenija Rakoćević