Gost Sajma: Dragana Tripković

  • 1 May 2014

tripkovic

Dragana Tripković je rođena 1984. Godine na Cetnju. Završila je studij dramaturgije na Fakultetu dramskih umjetnosti na Cetinju, u klasi prof. Stevana Koprivice. Bila je saradnik na dramaturgiji u Crnogorskom narodnom pozorištu, na predstavi “Don Žuan” Ž.B.P. Molijer, kao i na predstavi “Vjera, ljubav, nada” E. F. Horvat. Objavljene su joj drame “Biljke za kraj” i “Smjena”. Objavila je zbirke poezije “Prevarena duša” 2000, “Ljubav je kad odeš” 2005, te “Pjesme” 2008. godine. Pjesme su joj prevođene na engleski, ruski, poljski, italijanski, letonski i albanski jezik. Dobitnica je nagrade fondacije “Anna Lindh” za kratku priču 2012. i 2013. godine.  Članica je NVO ATAK.