Gost sajma: Milica Šćepanović

  • 23 April 2015

milica scepanovic

 

Milica Šćepanović je rođena 1969.g. u Odenkuru u Francuskoj. Osnovnu i srednju školu završila je u Kolašinu. Studirala je francuski i italijanski jezik na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, na Odsjeku za romanistiku, do rata, 1992.  Diplomirala je na Odsjeku za francuski jezik i književnost u Novom Sadu, 1993.  Profesorica je u podgoričkoj Osnovnoj školi “Oktoih”, a  i dugogodišnji je predavač na Francuskom institute Crne Gore. Kao članica Udruženja profesora francuskog jezika Crne Gore, čija je bila predsjednica od 2003. do  2012, učestvuje u kreiranju brojnih događaja koji se u Crnoj Gori priređuju radi popularizacije francuskog  jezika i frankofonih kultura. Bavi se prevođenjem, piše pjesme na maternjem i francuskom jeziku.

Na sajmu će promovisati svoju knjigu Brda na razboju.