Gosti sajma: Bojan Rajević

  • 1 May 2015

bojan-Rajevic

Rođen 15. 3. 1988. godine na Cetinju.

Diplomirao na Studijskom program za srpski jezik i južnoslovenske književnosti na Filozofskom fakultetu u Nikšiću 2011. godine. Za diplomski rad Poetika skaza u djelu Dragoslava Mihajlovića nagrađen III Brankovom nagradom Matice srpske iz Novog Sada.

Koautor knjige Maraton na kratke staze (“Binder”, Beograd, 2012).

Sarađuje ili je sarađivao u humorističkim rubrikama dnevnih listova Večernje Novosti Politika, nedjeljnika Užička Nedelja iNIN, u elektronskom satiričniku ETNA, na sajtovima za popularizaciju aforizama Na prvom ste mjestu, Paradoks i drugim.

Dobitnik priznanja za satirično stvaralaštvo: Vuk Gligorijević (2012), Vibova nagrada(2012), Prva nagrada za aforizam Crnogorskog festivala humora, satire i karikature(2011).

Član Matice srpske i Matice srpske – Društva članova u Crnoj Gori.

Član Beogradskog aforističarskog kruga.

Živi na Cetinju.