Kadićevi post-tranzicijski uvidi

  • 12 May 2022

Knjiga “Radio Piton” Samedina Kadića, predstavljena je na
16.Međunarodnom podgoričkog sajma knjiga, a razgovor sa autorom
vodio Goran Samardžić.
Samardžić, govoreći o ovom autoru istakao je književnu i stilsku zrelost
autora kome je ovo drugi roman. Autor je govorio o emocijama koje je
utkao u ovaj roman i motivima koji su ga naveli da piše.

“Moj glavni junak, nakon što svoje školovanje uspješno privede kraju,
Emir Žara se suočava sa pitanjima o kojima nikada nije razmišljao – šta
dalje?, Kako živjeti? I ključno pitanje od čega živjeti? On je slijepo
vjerovao ubjeđenjima svog kulturološkog backgrounda”, kazao je Kadić.
Bosanskohercegovački pisac Samedin Kadiću u svom novom romanu
Radio Piton, zapravo kritički propituje surovu realnost
bosanskohercegovačkih postranzicijskih političkih i ekonomskih prilika.
Glavni junak njegovog romana Emir Žara, upkos završenom fakultetu ne
uspijeva da pobjegne od svog kulturnog backgrounda. Emir Žara kao i
mnogo druge djece sa sela i manjih gradova upisuje medresu – vodeći se
mišlju i nadom da se tu ne može biti gladno, računajući na raskoš i
prilike koje sa sobom donosi život u većem gradu (Sarajevu). Nakon što
svoje školovanje uspješno privede kraju, Emir Žara se suočava sa
pitanjima o kojima nikada nije razmišljao. On je slijepo vjerovao
ubjeđenjima svog kulturološkog backgrounda da je njegovo da uči i
završi, ostalo će doći.
Samedin Kadić (1982, Sarajevo) završio Gazi Husrev-begovu
medresu, diplomirao filozofiju i sociologiju na Filozofskom fakultetu

u Sarajevu. Trenutno je zaposlen na Fakultetu islamskih nauka u
Sarajevu u zvanju docenta. Za roman Paučina dobio Nagradu
“Hasan Kaimija”.