Gost sajma: Jagmur Tunali

  • 30 April 2015

a-yağmur-tunalı-abdullah-postallı-300x171

 

Rođen je 1955. godine u Kajseriju, okrug Jahjali. Obrazovanje je sticao u Nigde-u, Kajseriju i Samsunu. Visoko obrazovanje na odsjeku Francuska filologija,  je započeo na Erzurum Ataturk Univerzitetu a završio na Filološkom fakultetu Ankara Univerziteta.

Spisateljsku karijeru započeo je poezijom. Osim nje objavljivao je i prozu kao i publicističke radove, kritike i eseje. Njegovi radovi su objavljivani u raznim časopisima kao što su Türk Edebiyatı, Hisar, Töre, Divan, Türk Dili, Doğuş, Milli Kültür, Milli Eğitim ve Kültür, Ülkü Pınarı, Erguvan, Sözcü, Hamle na čelu sa časopisom Tercüman.

Do 1985.godine bio je jedan od osnivača i izdavača mnogih časopisa. Radio je  kao izdavač i savjetnik za štampu u ustanovama pod okriljem vlade u Ministarstvu kulture. Prije 12. septembra 1980. godine u dogovoru sa grupom prijatelja osnovao je pozorište i njime upravljao tri godine. Otkako je 1986. godine stupio u službu na TRT-u pisao je mnogo više za radio i televiziju. Kao pisac teksta, scenarista, voditelj, producent i režiser potpisao je više od 3000 programa.